خرید هبلکس

خرید هبلکس

صنایع بسته بندی و مصالح ساختمانی برادران اسدی B.A

تامین کننده بلوک کیبکس – هبلکس Kebex.heblex

قیمت بلوک هبلکس

لیست قیمت بلوک هبلکس با توجه به اینکه بلوک های هبلکس ابعاد و اندازه های مختلف دارند متفاوت می باشد. بنابراین قیمت بلوک هبلکس را می توان با توجه به المان های مختلف قیمت بلوک هبلکس تعریف کرد.

در حال حاضر قیمت بلوک هبلکس در اغلب کارخانه های تولید کننده ی آن بر حسب متر مکعب محاسبه می گردد. و با توجه با این فاکتور کلی می توان قیمت بلوک هبلکس را بر حسب المان های دیگر نظیر متر مربع یا هر عدد بلوک محاسبه کرد.

قیمت بلوک هبلکس با توجه به کیفیت محصول و موقعیت جغرافیایی محل پروژه و اندازه پروژه در حالت کلی متفاوت می باشد و آنچه که در حال حاضر بین کارخانه های تولید کننده بلوک هبلکس قیمت گذاری می شود با توجه به محصول درجه یک هر متر مکعب 220/000 تومان می باشد. البته این قیمت گذاری ثابت نبوده و با توجه به شرایط کلی تولید و هزینه های مواد اولیه و فاکتور های دیگه امکان تغییر دارد. و بهتر است قیمت بلوک هبلکس را با توجه به زمان مصرف آن به صورت قیمت نهایی و به روز کارخانه دریافت گردد.

در زیر ما برای شما لیست مشخصات و ابعاد مختلف بلوک هبلکس را قرار می دهیم تا با کمک این لیست بتوانید قیمت بلوک هبلکس را در ابعاد و اندازه های مختلف برآورد کنید.

خرید هبلکس

خرید هبلکس

لیست مشخصات بلوک

ردیف نام محصول ابعاد بلوک (سانتیمتر) ظرفیت هر پالت (مترمکعب) ظرفیت هر پالت (مترمربع) تعداد بلوک موجود در هر پالت حدود وزن خشک هر متر مکعب (کیلوگرم) تعداد بلوک موجود در هر متر مکعب پوشش متر مربع با هر متر مکعب.

قیمت مشخصات بر اساس متراژ مشخصات بر اساس پالت ابعاد بلوک
قیمت هر عدد قیمت هر مترمربع قیمت هر مترمکعب تعداد بلوک در مترمربع تعداد بلوک در مترمکعب پوشش سطح دیوار هر مترمکعب تعداد بلوک در پالت پوشش سطح دیوار هر پالت ظرفیت پالت ابعاد پالت
طول عرض ارتفاع طول ارتفاع عرض
ریال ریال ریال عدد عدد مترمربع عدد مترمربع مترمکعب متر سانتی‌متر واحد
6.9 86.8 12.5 180 25.9 2.0736 1 1 1.4 60 24 8 ارتفاع 24
6.9 69.4 10 150 21.6 2.16 1 1 1.5 60 24 10
6.9 57.9 8.3 120 17.3 2.0736 1 1 1.4 60 24 12
6.9 46.3 6.7 100 14.4 2.16 1 1 1.5 60 24 15
6.9 34.7 5 80 11.5 2.304 1 1 1.6 60 24 20
8.3 83.3 10 252 30.2 3.024 1 1 2.1 60 20 10 ارتفاع 20
8.3 55.6 6.7 168 20.2 3.024 1 1 2.1 60 20 15
8.3 41.7 5 132 15.8 3.168 1 1 2.2 60 20 20