درباره بلوک هبلکس برادران اسدی

درباره بلوک هبلکس برادران اسدی

بلوک هبلکس کویر

 • بزرگترین تامین کننده بلوک هبلکس
 • سهولت کاربرد
 • قیمت مناسب
 • سرعت در اجرا

✅ تامین کننده بلوک کیبکس – هبلکس Kebex.heblex

✅ تولید کننده دیوارهای مقاوم در برابر آتش مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان ایران

✅ خیالی امن و آسوده با بلوک هبلکس

مزایای کلی استفاده بلوک هبلکس:

 • عایق صوتی
 • عایق حرارتی
 • عایق رطوبتی
 • سرعت در اجرا
 • دقت در اجرا
 • کاهش بار مرده ساختمان
 • کاهش هزینه دستمزد اجرایی

بلوک هبلکس برادران اسدی

بزرگترین تامین کننده مصالح ساختمانی

تولید کیبکس در ابعاد مختلف داخلی:

10*20*60

15*20*60

20*20*60

25*20*60

10*24*60

15*24*60

20*24*60

25*25*60

20*25*60

15*25*60

10*25*60

ابعاد بلوک صادراتی به عراق عبارتست از :

10*20*60

15*20*60

20*20*60

تمامی مقادیر بر حسب سانتیمتر می باشد.

درباره بلوک هبلکس برادران اسدی

درباره بلوک هبلکس برادران اسدی